Úvod...
Kresby.
Básne..No dobre,
budem ťa maľovať.

Ale,
ty ma budeš ľúbiť
a ochorieš,
vmaľujem sa ti do očí,
neha ti položí hlavu na druhý bok,
smäd ti predĺži krk,
lesť natiahne nos,
pozrieš na mňa skrze všetkých utopencov
a ochorieš.

No dobre,
budeš ma ľúbiť,
    ale ochorieš
          ja zomriem
              a budeme v tebe nemŕtvi(pre Dana)
Späť...
Ďalej..
Viac...