Úvod...
Kresby.
Básne..Keby bol Edison svätojánska muška,
Štefan Banič by bol púpava
a Albert Einstein, by bol krivý stromček,
ktorý prisvetcuje svoje jesenné dni hruškami.
Jedného takého jesenného dňa by sa všetci stretli
a konečne by sa začalo poriadne bádať -
V prvom rade by sa dohodlo,
že každý by mal mať v malíčku zaokrúhľovanie nosných dierok
na jedno desatinné miesto,
netreba sa takto sprosto pripravovať o vzdelanie.
Ďalej by sa muselo vyriešiť,
či možno spätne zalesniť elektromagnetické pole;
do platnosti by sa snáď dostalo aj nariadenie o tom,
že kedykoľvek po skončení kempovania medzi osami ix a ypsilon,
je nutné do ohniska paraboly aspoň našťať
a zároveň by sa hádam našiel spôsob
ako vyliečiť polpriamky -
predstavte si, že by ste vy museli trpieť
takými nekonečnými fantómovými bolesťami.

Kým by sa podarilo zdolať tieto záležitosti,
trvalo by to isto niekoľko dlhých rokov
a každý deň by medzi polnocou a poludním prišlo nové ráno
a toto by neskôr vysvitlo.
Späť...
Ďalej..
Viac...