Úvod...
Kresby.
Básne..1
Cítim, že slovo priečiť sa má v sebe
viacej tvrdosti ako je v rybe (povedzme v úhorovi,
ktorého vezmete do rúk), ale
je určite mäkšie, ako keď sa porovnáva s mulicou.

Naproti tomu - zdržanlivé bodliaky
sa, pokiaľ ide o mňa, jednoznačne zdráhajú.

A v slove vzchopiť sa - sa dvíham znútra za paže,
aj keď sebestačnosť je iba pomalý kanibalizmus.

No a najfarebnejšie a najpestrejšie - vo vnútri
plné rituálov a neuveriteľných piesní
a vlastne už prakticky báseň, je podľa mňa slovo dvoriť.

2
Môj vzdušný zámok má sláčikové priečelie -
vzdelané a jemné ženy - s mierne roztiahnutými nohami.
Späť...
Ďalej..
Viac...