Úvod...
Kresby.
Básne..1
Cítim, že slovo PRIEČIŤ SA má v sebe
viacej tvrdosti ako je v rybe (povedzme v úhorovi,
ktorého vezmete do rúk), ale
je určite mäkšie, ako keď sa porovnáva s mulicou.

Naproti tomu - ZDRŽANLIVÉ bodliaky
sa, pokiaľ ide o mňa, jednoznačne ZDRÁHAJÚ.

A v slove VZCHOPIŤ SA - sa dvíham znútra za paže,
aj keď SEBESTAČNOSŤ je iba pomalý kanibalizmus.

No a najfarebnejšie a najpestrejšie - vo vnútri
plné rituálov a neuveriteľných piesní
a vlastne už prakticky báseň, je podľa mňa slovo DVORIŤ.

2
Môj vzdušný zámok má sláčikové PRIEČELIE -
vzdelané a jemné ženy - s mierne roztiahnutými nohami.
Späť...
Ďalej..
Viac...