Úvod...
Kresby.
Básne..       dvojstranne súmerní
          na všetko
          hľadáme
          rýchlo
         jednoznačné
          odpovede
    keby ľudia boli morské hviezdice
          kráčali by
           ďaleko
         krčením ramien
Späť...
Ďalej..
Viac...