Úvod...
Kresby.
Básne..Že raz budem mŕtvy,
čo ma teraz a aj inokedy ...keď je mi tak ako dnes...stupídne dojíma,
možno bude tým, že je to ešte ďaleko,
alebo je to táto pieseň od Harrisona ...ktorej nerozumiem ani hovno...
a ani sa nesnažím porozumieť ...aby som si nepokazil dojatie ...
a aj iné takéto piesne, ich hudba a aj hlasy,
ktoré vnímam iba ako chrapľavejšie nástroje
... a všetko mi to hovorí,
ako už mnohým iným predo mnou,
že svet je fakt hrozná kurva


..ale krásna
Späť...
Ďalej..
Viac...