V Biskupiciach      ... Úvod ...    ... Sladká tma
sú za koľajni-                  ... Alica
cami vlnovkové             ... Keby som bol had
sklady ovocia         ... Myšlienka hodná upálenia
a zeleniny, sú       ... Teba snáď pudrujú mlynáriky
tam už riadne          ... Dva čerešňové lístočky
dlho,obchádzal          ... Skoro rozprávková veta
som to tam so        ... Medzi polnocou a poludním
služobným psom   ... Čo by som sa raz chcel spýtať labute
Cézarom, štyri          ... Keby slony boli ľudia
roky,viacmenej         ... Čo sa skrýva za dverami
obdeň. Väčšinu           ... Musíš vidieť gibona
týchto básní,            ... Prevrat na chrbát
som písal tam,               ... Topoľ biely
bol som stále                ... O hrochoch
ospalý,ale cí-                ... O púpavách
til som sa ako              ... O netopieroch
sám na svete,                 ... O kráse
akokeby mi pa-                  ... O vôni
trila celá noc   ... Prvý november na cintoríne lietadiel
- stokrát som              ... Pakôň a levica
videl,ako padá                  ... Pangea
hviezda, takže                   ... GONG
teraz sa mi už             ... Kľúče vo dverách
všetko splní a                   ... Ako
až do smrti mi                  ... Skĺbiť
ostane na tvá-               ... Vzácne plyny
ri ten čudesný            ... Ihlový náhrdelník
vláčny úder od        ... Keby ľudia boli hviezdice
sovy, ktorá ma                 ... Hlavolam
raz o pol dru-          ... Pád paradajkovej ríše
hej nad ránom                 ... Flakónik
tresla krídlom                 ... Očividne
po ksichte,keď                 ... O pravde
som sa tackal            ... Dostatočne zúfalý
v tme v polos-          ... Prečo je najmocnejšia
pánku na dvore                  ... Vločky
- som takto už                ... Prví traja
navždy označe-                ... Platonická
ný za vyvolen-               O ..neurčitosti
ca.Bol som tam                  ... Súzvuk
na jedno slovo               ... Na dobrú noc
od smrti, pri-                  ... Útržok
chytil som raz                  ... Etuda
dvoch zlodejov                  ... Žabky
- iba tak boli                ... Trasovisko
v unimobunkách                  ... Haiku
oskúšať zámky,                 ... Vrátnik
- menší z nich
bol hovornejší
a pokúšal sa                   ... Späť
mi nakecať, že
sú na kotrole,
keď obaja po-
chopili, že ma
neodrbú,spýtal
sa ten väčší,
dáme ho dole ?
ale hovorca to
zamietol, nie,
pošepkal a za-
čal utekať do
tmy k záhradám
- vďaka mu.Asi
by som ich ne-
odrovnal, hoci
som nenormálny
karatista.Nie,
je to osudové
slovko pre mňa
- moja elemen-
tárna častica.           2007-2019 © Peter Krutek