Úvod...
Kresby.
Básne..          si

          malý

         flakónik

        v pamätníčku

         koketnej

        maltézskej

          sučky
Spä...
Ďalej..
Viac...