Úvod...
Kresby.
Básne..Harfa
je košatá trigonometria,
na ktorej dvorí dúhe chameleón
popísaný diferencionálnymi rovnicami.
Spä...
Ďalej..
Viac...