Úvod...
Kresby.
Básne..Keď postavíš sviečku do kúta – rozpráva,
spradie náprotivné steny
a zo zrkadla, ak je položené na zemi
sa o chvíľočku príde napiť Baghíra.
Niektoré večery má varené víno vo svojom programe
zlaté klinčeky, o ktorých nevieš a vôbec –
všade sa povaľujú šperky, na ktoré si spomenieš až potom :
šálky s rubínovými náušnicami, hodinky
s tepaným náramčekom na malej ručičke,
dva čerešňové lístočky s perlou.

Chudý poštár v ľúbostnej uniforme, ktorý roznáša oheň,
miluje snehovú kráľovnú s lícnymi kosťami plnými broskyňovej drene.
Späť...
Ďalej..
Viac...