Úvod...
Kresby.
Básne..Dievka ty máš také oči
že sa mi chce z mosta skočiť
nemám pokoj nespím v noci
ja ťa ľúbim - niet pomoci
Mohli by ma z kože zodrať
a či kopať až do modra
nedám srdce žiadnej inej
poďže ku mne - lebo zdiviem

Túto nie inú - chcem si privinúť
nemám pokoja musí byť moja
Koža belostná a to telo snáď vtáčie
ojojojojú - ešte že som ju našiel

Slnko sa usmieva na nás
dajže sa mi chytiť za pás
dajže sa mi v bokoch stisnúť
nech sa tvoje zuby blysnú
Pohľady to neurobia
dievku treba riadne objať
aby mala lesklé oči
potom ti už neodskočí
Späť...
Ďalej..
Viac...