Úvod...
Kresby.
Básne..Možno je tam starý muž s hlavou v dlaniach
a možno nekonečno v krajkách
a čas si tam v prázdnom priestore vypiskuje akože nič,
alebo sa tam rozťahuje
veľká podmnožina nahor zaokrúhlených prienikov
a vedú odtiaľ nevyhnutné polpriamky
- nikto nevylúčil ani to, že tam straší
a je tu aj možnosť,
že za dverami do trinástej komnaty
sú len bezbranné pánty.

Podľa mňa však,
sa to tam podobá na kuchyňu,
stará čierna deravá záclona noc,
mastné obruče a zažltnuté škvrny,
varí sa tam ryža a dva diely vody
a koluje modrá šálka s kumysom,
kvapka mliečnej dráhy – jediná, ktorá sa díva.
Späť...
Ďalej..
Viac...