Úvod...
Kresby.
Básne..Najneporovnateľnejšie
je to čo prežívam keď ma niečo očarí -
ale práve vtedy mám veľkú chuť deliť sa
sprostredkovať ten najmaslovejší kúsok
lenže jediné čo som schopný prenášať
je také nejaké tiché 
zľahka vydesené blískavé rozčarovanie
ktoré sa tak žalostivo málo podobá mojej vnútornej búrke
že preto sa tu vlastne
aj teraz vznášam            o
ako ten modrý oplakaný balónik z kolot čov
Späť...
Ďalej..
Viac...