Úvod...
Kresby.
Básne..Ako oblak omráčený škorcami
ako vlna opojená sleďmi,

ako kormorán,
ktorý vyšíva svoj hlad na hladinu
a nezostáva pri tom suchý – pokúšam sa
o svoju ručnú prácu každý deň.

Ako motýľ uchvátený pavučinou.
Späť...
Ďalej..
Viac...