Úvod...
Kresby.
Básne..
    Narazil som nedávno na záznam zo sna  -
silné nočné zážitky rád zapisujem,  nemávam ich
veľa. Snívalo sa mi o mužovi, vyslovil proroctvo
alebo skôr kliatbu    ( najvyššia forma živej
poézie - je funkčná kliatba )  : vraj zabijem
všetkých svojich priateľov,   keď budem chcieť
čosi záhadného urobiť - šepkal to pomedzi žlté
krvavé zuby, keď pomaly umieral po svojej vražde
    Urobil som to ja.
    Keď neviem, kedy sa presne vec odohrala -
mávam pocit,  že to bolo pred desiatimi rokmi -
mám tento zmysel pre drámu  ...  takže pred
desiatimi rokmi sa mi toto snívalo  - a ak som
vtedy dákych priateľov mal, asi áno,  najmenej
dvoch, tak teraz sú preč.
    Urobil som to ja ?
    V pedantnej vede, čo sa zaoberá písanými
slovami neodpustiteľne chýba zásadná kategória.
Kliatba.
Späť...
Ďalej..
Viac...