Úvod...
Kresby.
Básne..
    Zrejem a v poslednom čase sa mi už nijako
nežiada urážať ľudí, čo sa úzkostlivo venujú iba
jedinému odboru  - vo svojom strednom veku som
dospel do názoru, že život je krátky    aj na
odtiene jednej farby,    avšak svoju vlastnú
interdisciplinaritu už zanechať nevládzem.  Aj
keď som si musel pripustiť,   že ona z veľkej
časti  pochádza   z nahlodavého   pocitu
nedocenenosti,  čo potom,  ak sa nepristúpi k
dôslednej samoliečbe mlčaním,    týra úbohého
v každom jeho jednom slove o sebe.
    Niektoré  natrasenejšie egá sa k tejto
urazenej rozčarovanosti dopracujú už krátko  po
prvých detských kresbičkách - iných spevákov to
maľovanie polapí až v neskoršom seniorskom veku,
sú aj takí,  ktorí sa nikam do iného nevrhajú,
iba tak ostanú urazení a nedocenení, to:  " Veď
ja vám ukážem!" sa u nich nerozvinie  - pravda
v každej forme sa mi toto čosi veľmi znepáčilo,
keď som to pozoroval na iných  a na sebe ma to
potom až prestrašilo. Nie.
    Hádam  sa  mi  tuná skromne pošťastí
iniciovať láskavú symbiózu,    budem sa o to
všesilno pokúšať.
Späť...
Ďalej..
Viac...