Úvod...
Kresby.
Básne..
    Celkom na úvod dnešného bulváru,  by som
sa s vami rád podelil o úplne najspoľahlivejšiu
metódu ako identifikovať šťastného kokota.
    Už z diaľky.
    A síce, šinie si to vesele po vonku s
otvoreným ruksakom na chrbte.
    Za veľmi zmiešaný, by sa zase dal ozančiť
pocit, ktorý má človek, keď  si ide v obchode
vybrať  peňaženku  a  náhle  je  necitlivo
konfrontovaný so svojím vlastným chybným úsudkom
spočívajúcim v presvedčení, že iskrivé pohľady
chodcov, ktorých pred chvíľou míňal na ulici,
boli obdivné.
    Ďalší zaručený spôsob ako rozoznať kokota
už diaľky je, že fajčí na bicygli, o čom som sa
pravda už zmienil inde
Späť...
Ďalej..
Viac...