Úvod...
Kresby.
Básne..
    Dnes je 27.08.2011 a pravdou je, že hudba
je najmocnejšia, pretože ona je starodávne dieťa
násilia, sú to pôvodom výkriky.  Hrdelná radosť
nad telom porazeného nepriateľa,  jeho hlas,
strach, víťazný rev mužov - vzdychy unesených
žien - divá rozkoš z prenikania do cudzieho
tela nám otvára ústa aj teraz.
    A jej nástroje sú od krvi, sú to všetko
zbrane, bývalé luky a kuše a fúkačky na otrávené
šípy.
    Buchot tupými koncami kopijí. Vrecúška s
varenými kosťami, ktorých štrkot je doprevádzaný
údermi dlaňou na kožu uštvaných zvierat.
    ONA SPÍ DVA SNY
Späť...
Ďalej..
Viac...