Úvod...
Kresby.
Básne..
    Laco.  A keď som sa dostal ku kajute na
konci lesklej uličky,  narazilo mi to po každé
rovno do tváre    ( potom som to na Zemi raz
začuchal rovnaké v pavilóne kozorožcov  - také
sladké a hubovité - ťažko )  Na dverách dnu to
bolo vyškrabané do laku.

    Tak voňavá plánovačka a horúca usnovačka
- som šťastný. Káva z automatu v átriu. Pregĺgam
Bežím

   Ale prečo ? Kam ?   Všetko sú jednoduché
otázky, toto tu, ako sa vznáša niekde v ničomnom
vákuu, oprostený od skafandru,   pošibáva ním
slnečná búrka,    alebo žije v jednej z tých
námesačných kolónií na okraji galaxie, provokuje
vysilenú gravitáciu čerstvo uhojdaný z materskej
lode. Otec.
Späť...
Ďalej..
Viac...