Úvod...
Kresby.
Básne..
    V tom ako sčítanejší ateisti aj naďalej
ľúbime Ježiša, je veľa alibistického strachu, že
čo keby náhodou - ale pozri Otče, veď ako som
miloval tvojho syna, aj keď v teba som neveril,
odpusť, netrestaj ma - je to úbohé, proste neser
sa do toho, keď to nechceš brať celé, lišiačik,
ale hlavne o tom nevyprávaj so svojim paradoxným
úsmechom - ako ty vlastne skromne dávaš na obdiv
svoju   komplikovanú    kritickú   odvahu
sebaobnažujúco rozoznávať zrno od šupiek.
    Ale na druhej strane,  zase už aj Darwin
smie byť katolík ?
    Sory  Pane, ja by som tentokrát označil
inštitucionalizáciu*   akejkoľvek  viery  za
prinajmenej nenáležitú    -   nikto nebude
katalogizovať  moje  sprievodné  božstvá  a
bludičky - nikto nie je toho schopný. Ako možem
v tejto mojej zvnútornej potrebe nenáhodného
presahu skonzumovať nejaké predložené predstavy
a rituály ?** 
    Veriaci v mojom zornom poli sú jednoducho
ľudia, čo sa viacej boja zomrieť.  Možno aj mňa
to časom postihne,  mal som to šťastie, že som
zažil a zažívam lásku, takže nepotrebujem veriť
v reštart z tohto dôvodu  - viem, že sú ľudia,
ktorí toto šťastie nemali, ale príde mi strašne
chamtivé hovoriť,   že načo sa potom zaľúbiť a
načo lásku hľadať a mať deti a vlastne čokoľvek
hľadať - keď aj tak to všetko umrie a zanikneme.
    Prečo by  taký ten  chvíľkový komplexný
pocit šťastia a plnosti a trebárs rozochievajúci
pohľad na nevšedné umenie,    alebo uši plné
krásnej hudby  - prečo by to nemal byť vášnivo
neopakovateľný dar ? A nezaslúžene ?
    A prečo by len toto,   že to môžeš raz
pocítiť milý kresťan, že si sa narodil tu do
prostriedku 6 milárdtej galaxie, prečo by už to
nemalo byť dôvodom, aby si uveril v Boha ?    * nemám na mysli  tú inštitucializáciu,
ktorá sa dopúšťa na väzňoch v base, ale tú čo
ti vyplynie, keď si to slovo pozorne dvakrát
prečítaš v mysli  a položíš ho medzi vieru  a
náboženstvo

    ** nuž ale chápem,  že keď to nie je ako
keby dané zvonka,   tak vymyslieť si už môžem
bársčo
Späť...
Ďalej..
Viac...