Úvod...
Kresby.
Básne..
    Už  niekedy odvtedy, ako som započal
stádovito  dospievať na čarovnom sídlisku v
Petržálke, úprimne nerozumiem, akým osudovým
nedopatrením, môžu prichádzať na svet niektoré
roztomilé slovíčka. 
    Fakticky  ma  totižto  premklo reálne
zdesenie, keď sa jedného dňa ( mám pocit, že to
bolo v jeden takýto príšerný deň - ako šupa,
ktorou  ma  chceli rozmarne zasiahnuť kruté
nebesia )  proste jedného predtým ma nijako
nevarujúceho dňa, hneď naraz viacerí z lídrov
pouličného gengu, do ktorého som chcel usilovne
patriť,  hlasno  vyjadrili  svoje  najväčšie
opovrhnutie a spravodlivý zhnus, voči tomuto v
blízkom okolí nanajvýš fiktívnemu mužovi,ktorého
som ja, už od prvého počutia, považoval za
celoživotný vzor a objekt všetkej možnej hladnej
závisti.
    Istotne to bolo práve odvtedy, čo som
prestal chápať tento zvrátený a pomätený svet,
kde krásni bohovia,nielenže nepožívajú zaslúžený
obdiv a pokorný tichý rešpekt, ale ešte sú aj
považovaní za menej ako za hovná.
Späť...
Ďalej..
Viac...