Úvod...
Kresby.
Básne..
    Hrabal o mne písal. O zneviditeľnosti, čo
napáda muža, ktorý vie neslušne pripestro.  Ale
tam kdesi v česku to bol Hanťa, čo si vytiahol v
autobuse najprv francúzke noviny, ešte teplé zo
zberu, a nahlas z nich adresne čítal do čujne 
hluchých cestujúcich tvárí a bahnil sa horeznak
v závistlivých nepohľadoch, s pokornou rozkošou
užíval to prehliadanie, pretože ľudia radi so
záujmom pozerajú len tak do prázdna, keď chlapec
takto moc machruje - je neskromné vedieť - je to
arogantné  nešpecializovať  sa svoju vydretú
priemernosť, je to drzé a nezaslúžené nepísať
len prípitky
Späť...
Ďalej..
Viac...