Úvod...
Kresby.
Básne..
    V priebehu dozrievania, chlapec naberá z
iných úst do uší mnohé vety, ktoré potom chutne
a hlasno vypúšťa, tak samozrejme ako zavlastné.
Pri tomto vypúšťaní zažíva podobnú rozkoš ako je
rozkoš z vylučovania*, sebaľúbo počúva a díva sa
kútikom na to - ako dopadajú tieto jeho vlastné
slová a vracajú sa mu prikývnuté a zasúhlasené,
ale to je jedno  - lebo znejú tak odvážne,
sebaobnažujúco a nažito,   že aj úplné samotné
ticho, by vlhko dojímalo do nitky  - instantná
múdrosť,  ktorá je nimi do hĺbky presiaknutá sa
sladko v priestore rozpúšťa.  Ja sám som tieto
klenoty aspoň raz vydával a niektoré aj veľakrát
opakovane za svoje - a tú sú niektoré pre teba,
aby si ich aj ty lišiačik mohol použiť, keď raz
príde tá tvoja správna chvíľa :
    Veľmi najmä musíš vedieť môj, že " Cesta
je cieľ ! " oni - tí ostaní to nevedia, ha - ale
my to vieme, lišiačik, usmej sa na mňa - musíš
sa šibalsky na mňa usmiať - oni sa pachtia -
hlavne ide o tú chvíľku,   keď si to my dvaja
spolu povieme, usmejeme sa na seba  a vyčleníme
nás preč od tých - nich, čo sa pachtia - čo sa
pachťija za - čímsi,   čo nemá žiadnu hodnotu,
materijálne statky,  my dvaja sme tak duchovní,
zdochovnelé  hodnotné   bytosti -   Hmotné
nehnuteľnosti,  veď tie predsa nepretrvajú, nie
nie, my to dávno vieme, že cesta je cieľ, to áno
lišiačik - hlavne, keď po nej ideš  vo svojom
novom dlhom čiernom mercedese.
    Pamätaj lišiačik, že muž ducha sa  rád
necháva počuť,   aký je technický antitalent a
manuálny katastrofista,   je to predsa rodený
líder a básnik - pracuje pre nás svojou hlavou -
nie, nechajte ho, on to naozaj nevie obsluhovať,
nijaké zariadenie, nijaké kladivo, metla, tobôž
nie žiarovka - v žiadnom prípade nie je iba tupý
kokot, čo chce aby ste to všetko urobili zaňho -
zatiaľ čo on Vám bude recitovať,  alebo hovoriť
ako máte žiť - nie on nepohŕda manuálnou prácou,
je iba tak krásne hlboko pravdivý k sebe, veľký
a inšpiratívne sebakritický.
    Ja nie som básnik, hoci píšem básne, nie
som umelec - hoci maľujem krásne obrazy - a nie
som ani spevák - áno, to hovoríš dobre lišiačik,
takto môžeš predbehnúť tých,  čo to o tebe
povedia, hnusáci, že ty nie si umelec - veď si
im to dávno hovoril - ale pozrime že aký skromný
génius, zase ale povedia iní - ktorí ako ty -
dobre vedia - že ty Si básnik, veď keď si to
dojatý čítaš po sebe, je to nádherné, si veľký
umelec ! Tvoj hlas, ach, tie veľkolepé obrazy !
Konečne ! Konečne si tu !!


    * Ktorú som prvýkrát uvidel škandálne
spomínať Sigmunda Freuda a musel som mu vtedy,
po chíľke urazeného vzdoru,  potupne dať za
pravdu, že sa rád dobre vyserem, vezmem si tam
obľúbenú knihu  a pár krát som si tam vzal aj
chlebík s jabĺčkom, keď som bol menší - kým mi
to baba nevysvetlila, že nie
Späť...
Ďalej..
Viac...