Úvod...
Kresby.
Básne..
    V hlave mám malú vlhkú jaskynku,  kde sa
odohráva život, za priehrštia tam ukladám, tomu
beťárskemu špicatému kúsku mňa,   čo sa mi tam
kúpe v slinách, za pomoci zubov preň pripravujem
viac či menej riedku, pestrú kašičku,  pokľznem
po ňom sladkú alebo horkokyslú riečku,   alebo
rytmycky preháňam chutný pálivý dym, všade nosím
na sebe nákladný bohatý rôsol,   stojím si na
určených miestach    a vykašliavam zaujímavý
expresný hlien, užívam život
Späť...
Ďalej..
Viac...