Úvod...
Kresby.
Básne..
    Odvtedy sa pri slávnostnom odovzdávaní
novej atmosféry  do užívania rituálne fúka na
odkvitnuté biele hlavičky rastliny Taraxacum
officinale - inde sa zase vyhadzajú do vzduchu
drozdy.
    Je to náprotivok flaše šampanského, čo sa
odpradávna trieska lodiam o boky - dôkaz, že
kroky, ktorými sa potácajú ľudské dejiny, sú
často  nasmerované kamsi hocikam a iba tak -
akoby len hlúpou náhodou. Tisíc  rokov je len
málo.
    Neznámy provinčný básnik kedysi nápísal :
Ľudia budú fúkať do púpav a do otvorenej dlane,
na ktorú si predtým položili pery, mám vyhodiť
do výšky drozda.
Späť...
Ďalej..
Viac...