Úvod...
Kresby.
Básne..
    Odvtedy sa - pri slávnostnom odovzdávaní
novej atmosféry do užívania  - rituálne fúka na
odkvitnuté biele hlavičky   rastliny Taraxacum
officinale  - inde sa zase vyhadzajú do vzduchu
drozdy.
    Je to náprotivok flaše šampanského, čo sa
odpradávna trieska lodiam o boky   - dôkaz, že
kroky, ktorými sa potácajú ľudské dejiny,   sú
často nasmerované kamsi hocikam   a iba tak -
akoby len hlúpou náhodou.   Tisíc rokov je len
málo.
    Neznámy provinčný básnik kedysi nápísal :
Ľudia budú fúkať do púpav a do otvorenej dlane,
na ktorú si predtým položili pery,  mám vyhodiť
do výšky drozda.
Späť...
Ďalej..
Viac...