Úvod...
Kresby.
Básne..
    Ja si myslím, že je iba jeden hriech Pane
a to je chamtivosť.     Kradneme, vraždíme a
smilníme, pretože chceme viac a ešte.
    Náboženstvá sú hriešne, Pane. Aj to tvoje
- chceme od teba viacej života,    ešte jeden
život, nový život - chceme život večný, Pane !
    Starci nad hrobom ťa milujú viac, chorí,
chudobní a potrební sa k tebe utiekajú viac.
Späť...
Ďalej..
Viac...