Úvod...
Kresby.
Básne..
    správy sa zadúšajú, akou neuveriteľnou
náhodou námorníci z tretej hlbinnej astroly,
včera v ranných hodinách narazili na stratenú
stanicu Ember0 (Akadémia triezvo žiari), lenže
dieťaťu na palube
Späť...
Ďalej..
Viac...