Úvod...
Kresby.
Básne..
    Odkedy som počul Deanu hovoriť o tom, že
umenie je služba - že umelcovi pomáha viera, aby
to prijal  a vydržal - neviem si s tým rady -
chápem prečo si ju majster zobral - je to femme
fatal, a hoci už neúžasniem nad jeho poslednými
filmami,    stále to je autor štyroch našich
najlepších ( Nikto z vás chlapci mi neurobil s
ústami,  to čo krčmárovej dcére Marte   Jožko
Nader ). Možno - on chce byť súčasný - najviacej
mu  však  svedčala  vtedajšia socialistická
súčasnosť - aj keď isto by ma poslal do riti - a
je taký zo strachu, že aj dielo zostárne a umrie
a pretože chápe, že umenie je služba.
    Nuž ale služba ?!  V tom prípade nie som
umelec - Apolón aj mňa by vypráskal.  Ktovieže,
čo by o tom povedal Picasso alebo Vincent van
Gogh,  ako vlastne si trebárs oni dvaja vážili
respondenta
Späť...
Ďalej..
Viac...