Úvod...
Kresby.
Básne..
    Od januára spoločnosť Snautika ponúka
prepychový život každému,  kto vydrží so svojím
hosťom aspoň dva týždne,    avšak len necelé
percento subjektov to dokáže.    Nemožno ani
uspokojivo predpovedať, koho oceán materializuje
- hĺbkové psychologické analýzy   a niekoľko-
týždňové pozorovania pred príletom na stanicu,
neprinášajú takmer nič - pár sekúnd po zobudení
nastáva vždy obrovské prekvapenie -  a najviac
pre subjekt. Romantické bytosti, matky, ktoré
prišli o milované dieťa,   rozdelení milenci -
zväčša opúšťajú výskum na druhý deň, v apatickej
depresii.
    " Hľadáme predovšetkým subjekty,  ktoré
neprišli do kontaktu s pornografiou a zobrazením
násilnej smrti - alebo len málo - percentuálne
je zrejmé,  že vyššia inteligencia znamená len
vačšiu príležitosť pre chorú bizarnosť " povedal
dnes ráno pre Čas a Ľudstvo doktor Cerye, autor
metódy na autonómnu extrakciu hosťa.
    Doktor sa zľahka dotkol    aj top témy
posledného obdobia - takzvané momentálne stroje,
vznikajúce v útrobách asimetriády schopné meniť
fyzikálne zákony,   podľa najnovších výskumov
práve prostredníctvom k-presieťenia   troch až
piatich  takýchto   udalostí   dochádza k
materializácii myšlienky. " Snáď sme už bohovia
- alebo naši potomci - iste môžeme dúfať, že oni
budú svedkami ako na konci dní  oceán inciuje
vznik nových - je to naša záchrana. "
Späť...
Ďalej..
Viac...