Úvod...
Kresby.
Básne..
    A predsa,    keď začal rozprávať o tom
bojovníkovi kdesi z Mahábháraty,    čo stanul
po dlhej ceste na rozhodujúcom kopci  a neviem
prečo,    sa zdráhal ísť dolu povraždiť ľudí,
ktorých poznal z mladosti - zdalo sa mi, že toho
dosť ľutuje, cítil som konkrétne ženské adresy,
na ktoré ten príbeh odosiela.       Vstaň!
Si bojovník!  Rob prácu bojovníka!   - hovorí
nejaké krkolomné božstvo v tom príbehu - pravda,
o čosi kvetnatejšie:      vstaň, musíš byť
bojovníkom, nie je to tvoja vina! - ak ma pamäť
neklame,   ktorýsi esesáci sa tiež motivovali
touto vzletnou historkou.
    Ale to by mi nevadilo, skôr mi prekážali
jeho jemné úsmevy a príležitostný ligot, čo mu
hanebne blikol v oku,  keď sa pozrel kúsok nad
kameru  - započul sám seba,     svoj temný
hypnotizujúci hlas,  tuná vo svojom televíznom
medailóniku, Leonard Cohen a jeho ego - páchnuce
- rovnako ako moje.
    Môj najobľúbenejší básnik bol Rilke.
Späť...
Ďalej..
Viac...