Úvod...
Kresby.
Básne..
    A predsa, keď začal rozprávať o tom
bojovníkovi kdesi z Mahábháraty,  čo stanul
po dlhej ceste na rozhodujúcom kopci a neviem
prečo, sa zdráhal ísť dolu povraždiť ľudí,
ktorých poznal z mladosti - zdalo sa mi, že toho
dosť ľutuje, cítil som konkrétne ženské adresy,
na  ktoré ten   príbeh odosiela.   Vstaň!
Si bojovník!  Rob prácu bojovníka! - hovorí
nejaké krkolomné božstvo v tom príbehu - pravda,
o čosi kvetnatejšie :  vstaň,  musíš  byť
bojovníkom, nie je to tvoja vina! - ak ma pamäť
neklame, ktorýsi esesáci sa tiež motivovali
touto vzletnou historkou.
    Ale to by mi nevadilo, skôr mi prekážali
jeho jemné úsmevy a príležitostný ligot, čo mu
hanebne blikol v oku, keď sa pozrel kúsok nad
kameru  -  započul  sám  seba,  svoj temný
hypnotizujúci hlas, tuná vo svojom televíznom
medailóniku, Leonard Cohen a jeho ego - páchnuce
- rovnako ako moje.
    Môj najobľúbenejší básnik bol Rilke.
Späť...
Ďalej..
Viac...