Úvod...
Kresby.
Básne..
    To tvár je ten najsilnejší magnet. Prsia
a zadky, nohy, boky, vlasy, krivky  - to je
všetko podružné,  najmocnejšia mágia horí okolo
pestrosti vzájomného rozpoloženia    štyroch
hlavných vstupov do tela.    Sme priťahovaní
vlhkými hranicami medzi nami a svetom,    sme
fascinovaní kanálmi, ktorými k nám tečú vnemy -
nezadržateľne nás očarúvajú potrubia, z ktorých
chvíľami spätne presakujeme von na cestu
Späť...
Ďalej..
Viac...