Úvod...
Kresby.
Básne..
    To tvár je ten najsilnejší magnet. Prsia
a zadky, nohy, boky, vlasy, krivky -  to je
všetko podružné,  najmocnejšia mágia horí okolo
pestrosti  vzájomného  rozpoloženia  štyroch
hlavných  vstupov  do tela. Sme priťahovaní
vlhkými hranicami medzi nami a svetom, sme
fascinovaní kanálmi, ktorými k nám tečú vnemy -
nezadržateľne nás očarúvajú potrubia, z ktorých
chvíľami spätne presakujeme von na cestu
Späť...
Ďalej..
Viac...