Úvod...
Kresby.
Básne..
    Jasné, že niečo také ako chémia existuje
a skutočne stačí jeden pohľad a prásk, viete to
obaja.     Toto by šlo. Sem teda áno. Tadeto
kamarát!  Táto perlivá udalosť patrí do zoznamu
základných mechanizmov zabezpečujúcich pokračo-
vanie. Dlhoročnú lásku evolúcia nijako búrlivo
neposilňuje, no keď sa to začne po chemicky, keď
teda preskočia iskry,   alebo keď to zasvieti,
býva to väčšinou    kurevsky rýchlo chamtivé.
Chémia dokonca funguje aj jedným smerom, a teda
ako nevzájomná sólo udalosť implodujúca nakoniec
iba v jednom z reakčných osôb.
    Keby nebol  taký markantný rozdiel medzi
láskou a chémiou,   medzi zaľúbením a tým, čo
znamená niekoho milovať - tak by vzťahy trvali
navždy  a nebolo by toľko zbytočného milostného
umenia.
    Ešte šťastie, že dnu v mojom mobile nikde
nie je zoznam nevolaných čísel, na konci ktorých
mlčia ženy z mnohých alternatívnych životov.
Späť...
Ďalej..
Viac...