Úvod...
Kresby.
Básne..
    Aj tak nerozumiem, ako sa vždy udejú
veci, že jednoducho prídu neočakávané a vtedy sú
krásne, vtedy sú sami sebou, sú zadefinované bez
predpojatia, lebo fakt je pravda, že to čo má
zanechať dojem neznáša pohľady.
    Prípravy a očakávania záhadným spôsobom
navždy deformujú prichádzajúce chvíle.
    Akékoľvek zameranie pozornosti postihnutú
vec nenávratne transformuje, celkom v súlade s
kvantovými zákonmi, v ktorých ihneď po vstupe
pozorovateľa na  scénu  dochádza k tajomným
defektom. Realita sa okamžite začína skrúcať.
    Fakt rád spomínam na to, ako si mi vtedy
dala v prievoze na jazere, na tvoje  kávové
tenisečky položené bokom na sebe - že na tom
štrku som si ťa mohol fajnovo vyposúvať, sivé
šortky, ramienka, detaily
Späť...
Ďalej..
Viac...