Úvod...
Kresby.
Básne..
       Pravda  má  kvantovú povahu,  iba zriedka
býva extrémna. Je to skôr vačšinová záležitosť -
oblasť výskytu, orbital,veličina fatálne ohýbaná
osobou pozorovateľa.
Späť...
Ďalej..
Viac...