Úvod...
Kresby.
Básne..    Vyhlasujem konkurz  na svojho mecenáša.
Odo dnes. Jeho víťaz   - okamžite po vyhláseni
výsledkov, teda presne o rok 1.4.2020,   a po
podpísaní príslušných dokumentov   - získa 12
(slovom dvanásť)  z mojich doterajších kresieb
podľa vlastného jeho výberu,  práva na vydanie
môjho básnického a pesničkového debitu,  ďalej
predkupné právo na každé moje nové dielo   a v
neposlednom rade nesmrteľnosť,  keďže jeho meno
sa bude už naveky spájať s mojím.
    Čo tento človek nezíska je: právo na to,
určovať, čo budem ďalej tvoriť. Teda žiadne jeho
portréty  a portréty jeho vynimočne pohľadných
potomkov, nahej manželky, alebo tak niečo, alebo
prípitky na jeho oslavy,   výročia, prípadne
requiem za jeho čiernu dušu - nič.    S týmto
samozrejme súvisí aj to, že jeho vyvolený hlas,
bude aj v prípade vydávania  vyššie spomenutých
debitov a vlastne hocikedy, keď bude reč o mojej
práci - iba nanajvýš poradný.
    Víťaz svojím vyhlásením získa privilégium
podporovať ma v mojej nespútanosti génia a každý
mesiac mi posielať na účet 2019     (slovom
dvetisícdevätnasť) euro. Alebo,    v prípade
inflácie,  čiastku zodpovedajúcu dnešnej kúpnej
sile tejto sumy   (no som proste aj právnik!)
Toto všetko sa zmluvne hĺbkovo zakotví a stvrdí
podpisom.
    Možnosť zúčastniť sa súťaže trvá do konca
roka 2019 (končí sa úderom polnoci teda 31.12.19
o 00:00) a záujemcovia, ktorí sa prihlásia, budú
podľa poradia postupne kontaktovaní  a pozývaní
na osobné pohovory priamo so mnou - kde sa okrem
dlho perspektívnej solventnosti, bude posudzovať
aj ich charakter,    ako i pôvod a zdroje ich
doterajšieho bohatstva a samozrejme ich celková
osobná etika    a osobnostný vhľad do ľudskej
kultúry a umenia.
    Záujemcovia sa môžu,  počnúc týmto dňom,
prihlasovať písomne  na môj mail peto@kruto.sk
    Ako vyhlasovateľ konkurzu si vyhradzujem
samozrejme právo odmietnuť všetkých  a ukončiť
konkurz ako neúspešný, či aj predĺžiť lehotu na
vyhlásenie víťaza.
Späť...
Ďalej..
Viac...