Úvod...
Kresby.
Básne..
    Trvalo pár šuchotavých týždňov,   kým
striedmy učiteľský zbor základnej školy Baničova
20, trochu cez zuby, no nahlas a v zborovni, 
konštatoval ✓  ,že  šiestačky  si to zvykli
rozmarne robiť o roh lavice, a to hlavne, keď sa 
žiačky hlásili, pravda niektoré vyššie dievčatá
s tým hanebne neprestávali, ani keď odpovedali,
nezbadane  pohybovali panvou, vyzúvali sa z
prezúvok a odpovedali s mačacím prízvukom v
hlase.  Nebolo  jednoduché  najmä  prezrieť
predsudkami, že ide ešte o deti a to, že zlozvyk
sa zmocnil aj výborných študentiek, to tiež.
    No v jedno piatkové predpoludnie,  už
skutočne  musela pani  zástupkyňa na etickej
náuke ( možno na prírodopise by to ešte pár dní
vydržala ) dôrazne požiadať, do  tej chvíle 
nepretržite vyznamenanú Oľgu V., aby odstúpila a
prestala ískať toho Satyra.
Späť...
Ďalej..
Viac...