Úvod...
Kresby.
Básne..očividne
sme vyšli
my
.
v akej
vážnej hudbe
sa zo sna usmieva delfín?
.
v akom
hmatateľnom
voňavom obraze
je 
vodiaci pes
zvinutý
na prahu?
Späť...
Ďalej..
Viac...